بارور سازی ابرها بدون مجوز وزارت نیرو ممنوع شد

معاون اول رئیس جمهور مصوبه «ممنوعیت بارورسازی ابرها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی بدون مجوز وزارت نیرو» را ابلاغ کرد.

به گزارش مهرگان پرس،مصوبه جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ هیئت وزیران درباره «ممنوعیت فعالیت بدون مجوز در خصوص تعدیل آب و هوا و بارورسازی ابرها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی» از سوی "محمد مخبر" به وزرای نیرو، راه و شهرسازی، دفاع و جهاد کشاورزی و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست، انرژی اتمی و استاندارد ابلاغ شد.
در این مصوبه با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح شده است: «هرگونه فعالیت در خصوص تعدیل وضع آب و هوا و بارورسازی ابرها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و زیرمجموعه‌های آنها بدون دریافت مجوز از وزارت نیرو ممنوع است».
​بر اساس این مصوبه، تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۴۲/ت ۵۸۲۲۱/هـ مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ابطال شد.

ایرنا