تقدیر سازمان زندان ها از بانک سپه به جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اهداء لوح سپاس از بانک سپه به جهت حمایت از خانواده های زندانیان و همچنین آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد تقدیر کرد.

به گزارش مهرگان پرس از بانک سپه، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به پاس قدردانی از خدمات این بانک در حوزه حمایت از خانواده های زندانیان و آزادسازی زندانیان با اهداء لوح سپاس تقدیر کرد. 
در بخشی از این لوح سپاس خطاب به مدیرعامل بانک سپه آمده است:
این لوح سپاس را به شکرانه سخاوت و مناعت جنابعالی در انجام کار خیردر حوزه حمایت از خانواده ها، اشتغال و آزادسازی زندانیان که قطعاً برای متولیان درس آموز و برای داوطلبان کار خیر و آحاد جامعه انگیزاننده و برای نیازمندان امیدآفرین خواهد بود پیشکش به محضر ارزشمندتان می نماییم.
لازم به ذکر است، بانک سپه در سال 1401 با پرداخت بیش از 70 میلیارد ریال در جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد اقدام کرده است. همچنین این بانک با پرداخت 20 میلیارد ریال، تعداد 4 هزار بسته معیشتی بین خانواده های زندانیان سراسر کشور توزیع کرده است.