لزوم بازنگري در مدل مصرف انرژي

معاون هماهنگي توزيع توانير، شدت مصرف انرژي كشور را به رغم روند كاهشي آن در دنيا رو به افزايش دانست و متوسط مصرف برق خانگي كشور را دو برابر كشورهايي چون تركيه و چين عنوان كرد كه نيازمند تحليل و بررسي است.

به گزارش مهرگان پرس ،"حميدرضا پيرپيران" در كنفرانس بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي با تاكيد بر لزوم بازنگري جدي در مدل مصرف انرژي كشور، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي و همفكري مراكز دانشگاهي در اين خصوص را خواستار شد.
وي متوسط مصرف برق صنايع از انرژي توليدي كشور را حدود 34 درصد و در كشورهاي توسعه يافته بالاي 50 درصد ذكر كرد و از بالا بودن شدت مصرف انرژي در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي كشور خبر داد.
پيرپيران با اشاره به رعايت الگوي مصرف برق از سوي 77 درصد مشتركان، مصرف برق برخي از مشتركان خانگي را 3 تا 4 برابر الگو عنوان كرد كه به لحاظ تعداد يك درصد مشتركان را تشكيل مي‌دهند.
وي مديريت سمت تقاضا را مستلزم ايجاد نگاه دوطرفه بين مصرف كننده و صنعت برق در حوزه مديريت مصرف دانست كه صرفه جويي انرژي و بهينه سازي مصرف برق را شامل مي‌شود و راهكارهايي چون ارايه مشوق‌هاي اقتصادي و قانونگذاري براي تعيين حداقل بازده لوازم برقي براي آن مطرح است.
معاون هماهنگي توزيع توانير ايجاد درك صحيح و اثربخش از پيام‌ها و سياست‌هاي صنعت برق كه به ايجاد بينش رفتاري در مشتركان بيانجامد را موضوعي الزامي عنوان كرد كه با استفاده از ظرفيت شركت‌هاي خدمات انرژي و بر پايه اقتصاد انرژي و كاهش هزينه برق مشتركان قابل انجام است و نصب كنتورهاي هوشمند، طرح ملي برق سبز و نرم افزار كاربردي "برق من" براي ايجاد اين زبان مشترك است.
وي كربن صفر، استفاده از انرژي‌هاي پاك و تمركز زدايي در توليد و كنترل را از مباحث مطرح در حوزه انرژي دنيا عنوان كرد و با اشاره به حجم 2،4 تريليون دلار بازار "لبه شبكه" طي 10 سال آينده ،اين تكنولوژي را مبتني بر پايش مستمر مصرف انرژي و تحليل و تبادل اطلاعات عنوان كرد كه از پيشران‌هاي اصلي تغيير در صنعت توزيع برق محسوب مي‌شود.
پيرپيران از امكان بازخورد بلادرنگ و شروع آن با نصب كنتورهاي هوشمند در بخش كشاورزي خبر داد كه با تبادل دو طرفه اطلاعات همراه است و ارتباط صنعت برق و دانشگاه در چنين حوزه‌هايي مي‌تواند دستاوردهاي ارزشمندي در حوزه مصرف بهينه انرژي به همراه داشته باشد.
بر اساس این گزارش، پنجمين كنفرانس بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي با ارايه بيش از 30 مقاله ملي و بين المللي و برپايي نمايشگاه جانبي و كارگاه‌هاي آموزشي، طي دو روز در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد.

پاون