نگاه ویژه برنامه هفتم توسعه به موضوع آب

وزیر نیرو گفت: انصافا تعامل و همکاری دولت و مجلس در زمینه بررسی مواد مربوط به حوزه آب در لایحه برنامه هفتم توسعه خوب است.

به گزارش مهرگان پرس،علی اکبر محرابیان با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه مدیریت بخش آب و همچنین آب کشاورزی، اظهار کرد: درباره مسائل آبی و طرح‌های توسعه‌ای، تامین آب در بخش‌های مختلف  اعم از کشاورزی، شرب و محیط زیست بندهای مختلفی در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه روز گذشته بخش‌هایی از این مواد آن هم در حوزه آب در کمیسیون تلفیق بررسی شد و اغلب آنها رای آورده و برخی هم با پیشنهادات خوبی که نمایندگان دادند، تقویت شد. امیدواریم پیرو دو جلسه آینده بتوانیم بخش‌های مربوط به حوزه آب را تکمیل کنیم تا چه سریعتر این مفاد جهت تصویب به صحن علنی ارسال شود.

محرابیان در ادامه با اشاره به تعامل دولت و مجلس در زمینه بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: انصافا تعامل و همکاری دولت و مجلس در زمینه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه خوب است.

طبق اعلام خانه ملت، وی با بیان اینکه محیط کمیسیون تلفیق کاملا یک محیط کارشناسی است، تاکید کرد: نمایندگان مجلس  در جلسات نظرات خود را در رابطه با مواد لایحه ارائه داده و نماینده دولت نیز به موضوعات پاسخ می‌دهد.

وزیر نیرو تصریح کرد: البته نیاز است در زمینه برخی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با نماینده دولت به توافق برسند و برخی مواد هم در یک محیط کارشناسی تغییر داده می‌شود.  محیط کمیسیون تلفیق یک محیط کارشناسی بوده و براساس تفاهم اکثریت، مواد لایحه با قاطعیت رای می‌آورد.