همکاری همراه اول و پارک دانشگاه تهران برای توسعه کسب‌وکارهای جدید

مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول و پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران در راستای ایجاد بستری برای حمایت از صاحبان ایده و توسعه کسب‌وکارهای جدید تفاهم کردند.

به گزارش مهرگان پرس،تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران منعقد شد.

این تفاهم نامه در راستای توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌ و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و خارجی تدوین و امضاء شد.

اعلام نیازها و چالش های همراه اول به پارک با هدف دریافت راه حل از واحدهای فناور مستقر در پارک، اعطای اعتبار حمایتی، همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های پژوهشی و فناورانه داخلی و بین المللی، ایجاد بستر همکاری جهت توسعه و رونق مراکز رشد و نوآوری پارک علم و فناوری، استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران تخصصی طرفین برای رشد و توسعه صاحبان ایده و شرکت های فناور، برگزاری رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت مشترک و حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید از مهمترین محورهای این تفاهم نامه است.

روابط عمومی همراه اول