آماده‌سازی نیروگاه‌های برق‌آبی برای تأمین انرژی پایدار پیک زمستان

تعمیرات سالیانه 20 واحد نیروگاهی برق‌آبی شرکت آب و نیرو با ظرفیت کل بیش از 3 هزار مگاوات به منظور آماده سازی این واحدها برای تولید انرژی پایدار و مطمئن در پیک زمستان آغاز شد.

به گزارش مهرگان پرس ،، پس از رکورد‌شکنی نیروگاه‌های برق‌آبی شرکت آب و نیرو در تأمین برق و عبور موفق از پیک تابستان، از مهرماه تعمیرات سالیانه 20 واحد نیروگاهی برق‌آبی به منظور آماده‌سازی این واحدها برای تولید انرژی پایدار و مطمئن در پیک زمستان آغاز شد.
براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا قبل از پیک زمستان پیش‌رو، ضمن مدیریت بهینه آب مخازن سدها، بخش عمده‌ای از تعمیرات و آماده‌سازی واحدهای برق‌آبی نیز به اتمام خواهد رسید و نیروگاه‌های برق‌آبی همچون گذشته نقش موثر خود را در تأمین انرژی پایدار در زمستان نشان خواهند داد.
در همین راستا نیروگاه‌های برق‌آبی این شرکت در پیک تابستان 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 80 درصد انرژی بیشتری تولید کرده و سهم بسیار مهمی در گذر موفق از تابستان بدون خاموشی داشته‌اند.

پاون