استخدام تمامی همکاران شاغل موسسه اعتباری نور در بانک ملی ایران

تمامی همکاران شاغل موسسه اعتباری نور در بانک ملی ایران استخدام می شوند.

به گزارش مهرگان پرس از روابط عمومی بانک ملی ایران، حمید مومنی سخنگوی کمیته انتقال سپرده های موسسه اعتباری نور به بانک ملی گفت: در چارچوب مصوبات کمیته اصلاح نظام بانکی با انتقال حساب های مشتریان موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران، تمامی کارکنان شاغل و فعال موسسه اعتباری نور در بانک ملی ایران استخدام می شوند و عضوی از خانواده بزرگ این بانک خواهند شد.