تلاش ۲ ساله کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون ساماندهی کارکنان دولت به بار نشست

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را گامی مهم در جهت تضمین امنیت شغلی کارکنان دانست و افزود: دولت بعد از تایید شورای نگهبان موظف است کلیه نیروهای شاغل و تمام وقت خود را به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت کند.

به گزارش مهرگان پرس،ولی اسماعیلی با ارزیابی مثبت از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: به فضل خدا بعد از قریب دو سال پیگیری فشرده، سال گذشته کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت به تصویب رسید و در نشست امروز صحن علنی نیز جزئیات، ماده واحده و تبصره‌های این طرح و همچنین پیشنهاد نمایندگان بررسی شده و رای آورد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا دولت موظف است کلیه نیروهای شاغل و تمام وقت خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که تنظیم خواهد کرد در مرحله اول تبدیل به قرارداد کار معین نماید و تمام شرکت‌های واسط بین نیروها و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه حذف خواهند شد مگر در ارتباط با کار پروژه‌ای یا موقت که اجازه محدودی خواهند داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: کمیسیون اجتماعی مجلس بعد از تایید شورای نگهبان نظارت دقیق بر روند اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت را برعهده خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بی‌تردید اجرای این قانون مهم در گام اول امنیت شغلی، روحی و روانی را به کارکنان دولت که با عناوین مختلف مشغول هستند را برخواهد گرداند که مطالبه اصلی این عزیزان از مجلس انقلابی بود.

خانه ملت