بازدید همراهان نهاد مردمی رسالت از مرکز عملیات بانکی

دبیران و همراهان نهاد مردمی رسالت از مرکز عملیات بانکی بانک قرض الحسنه رسالت بازدید کردند.

به گزارش مهرگان پرس ،محمدحسین حسین زاده راهبرنهاد مردمی رسالت و مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در حاشیه این بازدید با معرفی واحدهای مختلف مرکز عملیات بانکی، بر اهمیت عملیاتی شدن نظام پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد در جهان اسلام تاکید کرد.