بهره‌برداری مشترک از سد قیزقلعه سی تا دو ماه آینده آغاز می‌شود

در پانزدهمین نشست کمیسیون فنی مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اعلام شد: بهره برداری مشترک سد قیزقلعه سی تا دو ماه آینده آغاز می‌شود.

به گزارش مهرگان پرس از پاون در این نشست که با حضور محمد جوانبخت معاون آب و آبفای وزیر نیرو و همتای وی در جمهوری آذربایجان و سایر اعضا تشکیل شد،ضمن ارائه اقدامات انجام‌گرفته در خصوص مصوبات کمیسیون فنی مشترک تیر ماه، تمامی موضوعات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در خصوص تکمیل کارهای باقی مانده سد به لحاظ تامین مالی و اجرایی مورد توافق طرفین قرار گرفت.
بنا بر این گزارش همچنین بازدید مشترک از آخرین وضعیت سد و تاسیسات مربوطه انجام گرفت.