توسعه گردشگری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوضه آبریز ارس

رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس گفت: تسهیل فرآیند توسعه گردشگری با سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حوضه آبریز رودخانه ارس بخشی از اقداماتی است که با هدف بهره‌مندی بیشتر شهروندان حوضه آبریز ارس از مواهب آن طرح‌ریزی شده است.

به گزارش مهرگان پرس،احمد قندهاری رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس اظهار داشت: از ابتدای مهرماه سال‌جاری و با برنامه‌ریزی دقیق منابع و مصارف این حوضه آبریز و مدیریت مخازن سدها و نیز با مشارکت تمامی کشاورزان، مدیریت آب رودخانه ارس درحال اجرا است.
وی ادامه داد: مدیریت منابع و مصارف بر اساس پارامترهایی چون اجرای کامل الگوی کشت دشت مغان، تعامل مناسب با کشورهای ذی‌نفع در حوضه برای مدیریت کمی و کیفی منابع آب، تشکیل کارگروه‌های اجرایی مدیریت آب حوضه، کارگروه حفاظت از کانال مغان با مشارکت فرمانداران شهرستان‌های ذی مدخل و کارگروه مدیریت کیفی رودخانه ارس با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی کشوری و استانی ذی‌ربط پیگیری می‌شود.
قندهاری خاطرنشان کرد: ذخیره‌سازی مناسب آب در مخازن سدها، تعمیرات اساسی سازه‌های در دست بهره‌برداری، کنترل بهره‌برداری و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز در طول رودخانه با افزایش تعداد گروه‌های گشت و بازرسی و کاهش میزان افت آب به کمتر از ۶ درصد در طول مسیر، اجرای پروژه‌های اضطراری آب شرب شهرستان‌های واقع در حوضه، تنظیم برنامه نوبت‌بندی آبیاری مناطق چهارگانه دشت مغان برای نخستین بار و مشارکت جدی فرمانداران در اجرای آن از دیگر مواردی است که برای توسعه حوضه آبریز ارس در حال اجرا است.
وی گفت: تسهیل فرآیند توسعه گردشگری با سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این عرصه، بخشی از اقداماتی است که با نیل به اهداف آنها، شهروندان حوضه آبریز ارس می‌توانند هرچه بیشتر از مواهب آن بهره‌مند شوند.
این گزارش حاکی است، حوضه آبریز ارس با مساحت حدود ۴۰ هزار کیلومتر مربع در خاک ایران و با مجموع طول رودخانه‌هایی در حدود ۵ هزار کیلومتر یکی از حوضه‌های در حال توسعه کشور به‌لحاظ کشاورزی، صنعت و به‌ویژه گردشگری و محیط زیست است.