کد خبر: 2988
يكشنبه , 02 اردیبهشت 1403 - 19:58
حجاب آیینه خوبی هاست

کرمانشاه – موضوع عفاف و حجاب يکي از آن دسته موضوعاتي است که همواره در معرض توجه قرار داشته و جزو اثرگذارترين مسائل فرهنگي جامعه ما به شما مي رود، تا جايي که خيلي ها حجاب را آيينه بي غبار خوبی ها می دانند.

گزارش خبرگزاري مهرگان پرس ، موضوع حجاب و پوشيدگي در انسان ها خصوصا براي بانوان از ديرباز وجود داشته است و قدمت آن شايد به هزاران سال قبل بازمي گردد، با نگاهي به بسياري آثار تاريخي و عکس نگاشته ها در مي يابيم تصاويري که از زنان در آثار باستاني نقش بسته همگي داراي پوشش بوده اند.

همين موضوع نشان مي دهد توجه به بحث عفاف و حجاب از زمان هاي قديم نيز امري مرسوم و حتي واحب بوده است و نجيب زادگان و زنان اصيل حجاب را به عنوان نمادي از برتري و فضيلت با خود همراه داشته اند.