راهکارهای توسعه صنعت بیمه در ایران

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون با بیان این که صنعت بیمه یکی از بخش‌های مهم صنعت خدمات مالی در جهان است و نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایفا می‌کند، در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما ایران، این صنعت از لحاظ توسعه یافتگی نسبت به میانگین جهانی و حتی کشورهای منطقه، در جایگاه پایین‌تری قرار دارد، مطالبی را مطرح کرد.

به گزارش مهرگان پرس از روابط عمومی شرکت بیمه تعاون، یونس مظلومی در نشست تحلیلی «جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران و جهان» که در استودیوی فردای اقتصاد برگزار شد، با اشاره به این که کارکردهای بیمه در اقتصاد جامعه بسیار متنوع و گسترده است، گفت: «تسهیل جریان نقدینگی» یکی از این کارکردهاست، به گونه ای که بیمه به کسب و کارها کمک می‌کند تا پولی که برای روز مبادا کنار می‌گذارند را در جریان اقتصاد قرار دهند.

وی افزود: بیمه همچنین با «تسهیل توسعه کسب و کارها»، به آنها کمک می‌کند تا بدون ترس از شکست و نابودی، دست به توسعه فعالیت خود بزنند.

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون با بیان این که بیمه به «کاهش بیکاری» در زمان تعطیلی کسب و کارها کمک می‌کند و ذخایر بیمه ای می‌تواند به کمک «سرمایه‌گذاری در اقتصاد» بیاید، اظهار کرد: همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند از سایر کشورها، ریسک قبول کرده و درآمد ارزی کسب کنند که این اقدام به «ایجاد درآمد و صادرات نامرئی» می انجامد.

به گفته مظلومی، «کاهش خسارت ملی» را نیز می توان یکی از مهمترین کارکردهای عملیات بیمه ای دانست و این در نتیجه توصیه‌های ایمنی شرکت‌های بیمه می‌تواند محقق شود.

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون با بیان این که تازه ترین آمارها از میزان توسعه یافتگی صنعت بیمه در ایران نشان می دهد ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اندازه گیری این صنعت، حدود 1.8 درصد است و این در مقایسه با میانگین جهانی 7 درصد، رقم بسیار پایینی است، اظهار کرد: همچنین، حق بیمه سرانه در ایران حدود 50 دلار است که در مقایسه با کشورهایی مانند امارات متحده عربی با متوسط حدود 1200 دلار، بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به این که تا کنون تحقیقات زیادی درباره علل عقب ماندگی صنعت بیمه کشورمان از دنیا انجام شده است، گفت: نتایج به دست آمده از این پژوهش ها نشان می دهد «فرهنگ غلط جامعه» درباره حق بیمه پرداختی و خسارت دریافتی، یکی از مهمترین علل عدم اقبال مردم به بیمه گران است؛ تصور جامعه بر آن است که بیمه «دردآور» است، چون افراد، حق بیمه را به صورت مرتب پرداخت می‌کنند، ولی در طول یک یا چند سال، ممکن است حتی یک خسارت هم دریافت نکنند!

مظلومی عدم آگاهی مردم از مزایای بیمه و نقش آن در کاهش ریسک و ایجاد امنیت مالی و وجود مقررات دست و پاگیر دولتی که باعث محدودیت فعالیت شرکت‌های بیمه می شود را نیز از دیگر دلایل توسعه نیافتگی صنعت بیمه در کشورمان دانست و گفت: در چنین شرایطی، راهکارهای متعددی برای خروج صنعت بیمه از وضعیت کنونی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها آموزش و فرهنگ‌سازی است. مردم باید با روش های مختلف، از مزایای بیمه مطلع شوند تا فرهنگ بیمه‌پذیری در جامعه نهادینه شود.

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون افزود: همچنین باید مقررات دست و پاگیر دولتی اصلاح شود تا فعالیت شرکت‌های بیمه نیز تسهیل شود. دولت می تواند با حمایت از شرکت‌های بیمه، کمک کند تا بیمه گران با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت کنند.