سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب شد

دکتر حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی در حکمی دکتر جعفر رازقی را به‌عنوان سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب کرد.

به گزارش مهرگان پرس،دکتر رازقی پیش‌ازاین با مدرک دکتری بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی از دانشگاه LMUمونیخ آلمان به‌عنوان دانشیار دانشگاه تبریز مشغول فعالیت بود.

چاپ ۳۱ مقاله در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی و علمی پژوهشی داخلی و حدود ۶ مقاله علمی در دست چاپ؛ تألیف و ترجمه ۳ کتاب در حوزه زیست‌شناسی سلولی مولکولی و زیست‌فناوری؛ شرکت در کنفرانس‌های علمی در کشور،ایران ،آلمان هندوستان و ارائه حدود ۲۱ مقاله به‌صورت سخنرانی و پوستر؛ مجری و همکاری در ۶ پروژه تحقیقاتی ملی و بین‌المللی و نیمه‌صنعتی از مهرماه ۱۳۹۴؛ تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز از آذر ماه ۱۳۹۲ ازجمله سوابق علمی و تحقیقاتی سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به شمار می‌رود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان دانشجویان وزارت علوم، عضویت در گروه مشاوران استاندار آذربایجان شرقی؛ عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه تبریز؛ عضویت در انجمن‌های ژنتیک و زیست‌شناسی ایران ازجمله سوابق اجرای و فعالیت‌های اجتماعی دکتر رازقی است.

همچنین رئیس جهاددانشگاهی در نامه‌ای خطاب به دکتر رضا آذربایجانی در طول مدت مسئولیتش در این سمت قدردانی کرد.