صدور کارت برای ۱۳۹۷ خبرنگار در راستای پوشش انتخابات

رئیس کمیته استعلامات استانداری تهران از صدور کارت برای ۱۳۹۷ خبرنگار در استان خبرداد.

به گزارش مهرگان پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، هادی هلیلی رئیس کمیته حراست و استعلامات استانداری تهران با اشاره به ارتباطات دیجیتالی فرمانداران اعضای ستاد در استان تهران اظهارداشت: برای نخستین بار ارتباطات بین فرمانداری ها با ستادانتخابات استان تهران به صورت دیجیتال از آغاز روند انتخابات شروع و تا پایان روند انتخابات انجام شد.

وی در ادامه اذعان داشت: درکمیته استعلامات و حراست دفتر مرکزی استانداری ذیل ستاد انتخابات استان تهران ۲هزار و ۲۷۷ کارت اعضای ستاد انتخابات استان تایید و صادر شد.

هلیلی در ادامه با اشاره به درخواست خبرنگاران برای حضور در شعبات اخذ رای برای ثبت‌ شکوه انتخابات اذعان کرد: ۱۳۹۷ درخواست صدور کارت تردد در شعب اخذ رای برای خبرنگارانی که در سطح استان حماسه پرشور  انتخابات  را ثبت و ضبط می کنند پس از استعلامات لازم، صادر شد.

رئیس کمیته استعلامات استانداری تهران در ادامه با اشاره به روند صدور کارتهای بازرسین در شعبات اخذ رای در استان تهران بیان کرد: در این انتخابات تعداد ۷هزار و ۳۹۱ کارت برای بازرسین استان تهران به صورت یکپارچه صادر گردید.