صدور 10هزار فقره چک الکترونیک در بانک قرض الحسنه رسالت

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از صدور 10هزار فقره چک الکترونیک در این بانک خبر داد.

به گزارش مهرگان پرس، محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه اواخراردیبهشت ماه سال جاری چک الکترونیک دربانک قرض الحسنه رسالت رونمایی شده است، گفت : با استقبال مشتریان تاکنون حدود 10هزار فقره چک الکترونیک در این بانک صادر شده است.
وی به غیرحضوری بودن خدمات بانک قرض الحسنه رسالت از جمله عضویت در ام رسالت وافتتاح حساب، دیگر سامانه های بانک و بانکداری دیجیتال اشاره کرد و افزود: آشنایی با خدمات الکترونیک و داشتن امضای دیجتیال بهره مندی از چک الکترونیک  در این بانک را تسهیل کرده است.
حسین زاده با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی در بانک قرض الحسنه رسالت اظهارداشت: اطلاع رسانی به مردم ومشتریان برای بهره مندی از این خدمات الکترونیک جزیی از مسئولیت های بانک است .
به گفته مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، عدم استفاده از کاغذ و مراجعه حضوری، عدم خط خوردگی، جعل و تغییر امضا از جمله مزایای استفاده از چک الکترونیک به شمار می رود.