صرفه‌جویی 60 میلیون دلاری نیروگاه‌های برق‌آبی

تولید انرژی نیروگاههای برق‌آبی در پاییز امسال 60 میلیون دلار صرفه جویی ارزی در تولید انرژی به دلیل عدم مصرف سوخت‌های فسیلی و به دنبال آن عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای به همراه داشت.​

به گزارش مهرگان پرس ،نیروگاههای برق‌آبی با استفاده از انرژی پتانسیل آب که پشت سدها ذخیره می‌گردد انرژی برق پاک و تجدیدپذیر تولید می‌کنند. بنابر این نیروگاههای احداث شده توسط شرکت آب و نیرو در پاییز امسال با تولید انرژی بالغ بر 1430 میلیون کیلووات ساعت ضمن کمک به پایداری شبکه سراسری برق کشور، به دلیل عدم مصرف سوختهای فسیلی در تولید انرژی و به دنبال آن عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای نزدیک به 60 میلیون دلار صرفه جویی ارزی به همراه داشته اند، بطوریکه با این میزان منابع ارزی امکان احداث یک نیروگاه برق‌آبی 80 مگاواتی وجود دارد.

شرکت آب و نیرو به عنوان بزرگترین شرکت کارفرمایی در حوزه احداث سد و نیروگاه برق‌آبی، سهم 75 درصدی در ایجاد ظرفیت برق‌آبی کشور را بر عهده داشته و نقش ارزشمندی در توسعه این نیروگاهها دارد.