غلامحسین مقیمی به عنوان مشاور وزیر صمت و سرپرست حوزه وزارتی منصوب شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حکمی « غلامحسین مقیمی» را به‌عنوان مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی منصوب کرد.

به گزارش مهرگان پرس،در متن این حکم انتصاب آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص شایستگی و سوابق جنابعالی، به‌موجب این حکم به سمت مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و با همت و جلب همکاری و تعامل شایسته با سایر حوزه‌های خارج از وزارتخانه (دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه) و داخل وزارتخانه شامل حوزه‌های ستادی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، صندوق‌ها، موسسات وابسته و ادارات کل صمت استانی در تحقق ماموریت‌ها، ارتقای سطح کیفی فعالیت‌ها و وظایف اداره کل حوزه وزارتی به‌ویژه موارد زیر موفق و موید باشید.

۱- برقراری تعامل سازنده با حوزه‌های وزارتی سایر وزارتخانه‌ها و مراجع ذی‌ربط در نهاد ریاست جمهوری، دفاتر روسای محترم مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه.

۲- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت امور اداره کل حوزه وزارتی.

۳- تدقیق و بازنگری فرآیندها، روش‌ها و اجرای به‌روز و کارآمد برای افزایش بهره‌وری و اثربخشی اداره کل حوزه وزارتی.

۴- برنامه‌ریزی، هماهنگی و انسجام بخشی ارتباطات اداره کل حوزه وزارتی با محورهای درون و برون سازمانی.

۵- ایجاد هماهنگی و نظارت بر امر پاسخگویی واحدهای مختلف در سطوح ستادی سازمان‌ها، شرکت‌ها، صندوق‌ها، موسسات وابسته و ادارات کل صمت استانی.

گفتنی است غلامحسین مقیمی اسفند آبادی دانشجوی دکترای مدیریت بازگانی می باشد.