فرا‌خوان انتخاب پژوهش برتر با موضوع بانک قرض‌الحسنه رسالت

اداره تحقیقات و آموزش بانک قرض الحسنه رسالت همزمان با هفته پژوهش، اولین دوره انتخاب رساله، پایان‌نامه و مقاله برتر که با موضوع بانک قرض‌الحسنه رسالت نگارش شده است را با هدف ترویج پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی برگزار می کند.

به گزارش مهرگان پرس،اداره تحقیقات و آموزش بانک قرض الحسنه رسالت همزمان با هفته پژوهش، اولین دوره انتخاب رساله، پایان‌نامه و مقاله برتر که با موضوع بانک قرض‌الحسنه رسالت نگارش شده است را با هدف ترویج پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی برگزار می کند.

فرهیختگان و پژوهشگران می توانند رساله، پایان‌نامه و مقاله خود که با مطالعه موردی بانک قرض‌الحسنه رسالت انجام شده است را حداکثر تا تاریخ 1402/09/25به آدرس ایمیل pr@rqbank.ir ارسال کنند.
پس از بررسی آثار ارسال شده، پژوهش های برتر از سوی هیات داوران و به پژوهشگران برتر، جوایز نفیس اهدا می شود.