فرصت ویژه برای بخشودگی جرایم بدهکاران در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران فرصتی ویژه برای بدهکاران مطالبات غیرجاری این بانک جهت بهره مندی از بخشودگی جرایم تاخیر مازاد بر نرخ معامله فراهم کرد.

به گزارش مهرگان پرس از روابط عمومی بانک ملی ایران، نظر به تائید هیات مدیره بانک مبنی بر تمدید مهلت اجرایی بسته وصول مطالبات غیرجاری ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال 1402، بدهکاران واجد شرایط می توانند با تسویه نقدی بدهی شامل اصل ، سود و سود دوران تاخیر در مهلت مقرر از شرایط بخشودگی جرائم تاخیر تادیه دین مازاد بر نرخ معامله بهره مند گردند.

فرصت فوق در راستای تکریم و رضایت حداکثری مشتریان این بانک ایجاد و تا پایان سال جاری تعیین شده است لذا مشتریان و اشخاصی که تا کنون نسبت به بازپرداخت دیون معوق خود اقدام ننموده اند می توانند از این فرصت برای بهره مندی از بخشودگی مذکور در چارچوب بسته ابلاغی استفاده نمایند.