فروش 124 میلیون کیلووات انرژی تجدیدپذیر در تابلوی برق سبز

برق تجدیدپذیر مبادله‌شده در تابلوی برق سبز در 3 ماه گذشته به 124.6 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

به گزارش مهرگان پرس،تابلوی برق سبز هم اکنون 16 فروشنده برق و 18 خریدار در معاملات به ثبت رسانده که نسبت به مبادله برق اقدام کرده‌اند.بر اساس این آمار برق تجدیدپذیر تامین شده در تیرماه 1402 توسط تابلوی برق سبز 55.6 میلیون کیلووات ساعت بوده است.

در مردادماه برق تامین شده با استفاده از تابلوی برق سبز به 43.8 میلیون کیلووات ساعت رسیده و برق فروخته شده که تحویل آن در شهریورماه است تا تاریخ 22 مردادماه به 25.2 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

در مجموع آمار مذکور، از ابتدای فعالیت تابلوی برق سبز تا پایان 22 مرداد 124.6 میلیون کیلووات ساعت برق توسط صنایع و ادارات در تابلوی برق سبز عرضه شده است.

* بازار برق بدون دخالت دولت شکل گرفت

در این راستا، علی رادمحر، کارشناس اقتصاد انرژی بیان کرد: تاکنون 124.6 میلیون کیلوات ساعت برق بدون دخالت مستقیم دولت و در بازاری با حضور خریدار و فروشنده برق به فروش رسیده است و توسعه این ابزار زمینه شکوفایی سرمایه‌گذاری در صنعت برق را فراهم می‌کند.

* جزئیات سازوکار بازار برای تابلوی برق سبز

تابلوی برق سبز نامی است که خردادماه سال 1402 به ادبیات بخش انرژی کشور اضافه شد. در فضای ایجاد شده تحت عنوان تابلوی برق سبز، امکان فروش مستقیم انرژی بدون دخالت دولت توسط نیروگاه‌داران تجدیدپذیر و مشتریان این حوزه به وجود می‌آید.

کارشناسان حوزه انرژی اعتقاد دارند، استفاده از سازوکار بازار برای فروش برق به صنایع سبب می‌شود تا بار مورد استفاده به جای تجمع در یک بازه زمانی محدود در طول شبانه روز توزیع شود و بخشی از مسئله ناترازی انرژی از این مسیر حل شود.