مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی ساتکاب منصوب شدند

طی حکمی از سوی وزير نيرو «داود عابدی» برای مدت دو سال به عنوان مديرعامل شركت مادرتخصصی مديريت ساخت و تهيه كالای آب و برق (ساتكاب) منصوب شد.

به گزارش مهرگان پرس،در اين حكم، همكاری با هيئت مديره شركت و هماهنگی با معاونين و مديران حوزه ستادی، در چارچوب وظايف مقرر در اساسنامه شركت، با رعايت اصول «عدالت‌محوری» ، «روحيه انقلابی و جهادی»، «مردم‌داری» و «فسادستيزی» در انجام وظايف محوله مورد تاكيد قرار گرفته است.

همچنين طی احكام جداگانه «سيد محمدمهدی پيغمبرزاده»، به عنوان رئيس هيئت مديره و «كتايون كشاورز» و «پدرام كرباسيان»، به عنوان اعضای هيئت مديره این شرکت مادر تخصصی منصوب شدند.