مروری بر 9 اجلاس برگزارش شده «شورای جهانی آب»/ از«چشم اندازی برای آب» تا «آب برای شکوفایی»

دهمین اجلاس «شورای جهانی»آب از 30 اردیبهشت 1403 در شهر بالی اندونزی برگزار می شود و برای یک هفته مرکز توجه مقامات عالی‌رتبه کشورها، اندیشمندان، متخصصان و صنعتگران حوزه آب جهان خواهد بود.

به گزارش مهرگان پرس،شورای جهانی»آب که هر سه سال یکبار برگزار می‌شود، مهم ترین رویداد جهانی در صنعت آب است،رویدادیکه محل بحث‌و‌گفت‌و‌گو ده‌ها هزار نفر از سراسر جهان برای یک هفته درباره  موضوعات مختلف آبی است.
نخستین اجلاس «شورای جهانی»آب در سال 1997 در مراکش با موضوع چشم اندازی برای آب، زندگی و محیط زیست با تشکیل 5 جلسه و 400 شرکت کننده و دومین اجلاس درسال 2000 در هلند با موضوع از چشم انداز تا عمل با تشکیل 100 جلسه و 5700 شرکت کننده،114 وزیر و با حضور نمایندگان 130 کشور و 500 نفر از اصحاب رسانه آغاز به کار کرد.
سومین شورای جهانی آب در سال 2003 در ژاپن با موضوع اجلاسی متفاوت و با تشکیل 350 جلسه،24 هزار شرکت کننده، 40 سازمان بین المللی و با حضور نمایندگان 170 کشور و 1200 ژورنالیست و اجلاس چهارم آب در سال 2006در مکزیک با موضوع اقدامات محلی برای چالش‌های جهانی و تشکیل 206 جلسه و حضور20 هزار شرکت کننده، 78 وزیر،160 کشور و 1400 ژورنالیست برگزار شد.
بر اساس این گزارش سال 2009 ترکیه در اجلاس پنجم با موضوع پیوند بین بخش های مختلف آب با تشکیل100 جلسه و حضور30 هزار نفر شرکت کننده از 182 کشور و سال2012، فرانسه در اجلاس ششم با موضوع زمان برای ارائه راه حل ها با250 جلسه و حضور35000 شرکت کننده،112 وزیر، 15 رئیس ایالت،175 کشور به میزبانی این اجلاس رفتند.
در سال 2015، کره جنوبی با موضوع آب برای آیندگان،400 جلسه،40 هزار شرکت کننده، 106 وزیر، 10 رئیس ایالت،168 کشوردر اجلاس هفتم و در سال 2018،برزیل با موضوع تسهیم آب،250 جلسه،10هزارو 600شرکت کننده،110هزار بازدید کننده و 12 رئیس ایالت از 172 کشور،2هزار ژورنالیست در اجلاس هشتم بود.
آخرین اجلاس مرتبط با وضعیت آبی جهان در سال 2022 در سنگال باموضوع امنیت آبی برای صلح و توسعه با 92 جلسه و 6 هزار شرکت کننده و نمایندگان 700 سازمان بین المللی با حضور رئیس جمهور سنگال، رئیس شورای جهانی آب،رئیس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی،رئیس سازمان خوار و بار جهانی فائو،رئیس انجمن بین المللی آب و رئیس موسسه مدیریت منابع آب برگزار شده. 
در نهایت سال 2024، شهر بالی اندونزی میزبان دهمین اجلاس «شورای جهانی»آب با موضوع" آب برای شکوفایی"  از 44 رئیس جمهور و نخست وزیر و 193 وزیر دعوت کرده است.
گفتنی است هیئتی متشکل از متخصصان آبی ایران نیز در این اجلاس شرکت می‌کنند.