مصرف گاز خانگی با 595 میلیون متر مکعب در 1402 رکورد زد

مدیر مرکز راهبری شبکه گاز گفت: در روز گذشته مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده با ثبت عدد 595 میلیون متر مکعب در سال جاری رکوردشکنی کرد.

به گزارش مهرگان پرس،سعید عقلی مدیر مرکز راهبری شبکه گاز در با اشاره به آخرین وضعیت تولید و مصرف گاز در کشور عنوان کرد که در روز گذشته تولید و عرضه گاز در شبکه گاز 855 میلیون متر مکعب بود و یک رکورد را ثبت کرد اما میزان مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع تجاری نیز رکوردشکنی کرد و به بالاترین رقم در سال جاری رسید.

وی افزود که در 24 ساعت گذشته مصرف این بخش به 595 میلیون متر مکعب رسید. رکورد مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع تجاری در سال گذشته 692 میلیون متر مکعب در روز بود و از مصرف این بخش در روز گذشته 417 میلیون متر مکعب متعلق به بخش خانگی است.

عقلی اظهار داشت: در روز گذشته، سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین مصرف گاز را با 106، 49 و 48 میلیون متر مکعب ثبت کردند.

مدیر مرکز راهبری شبکه گاز توضیح داد رکوردشکنی مصرف گاز خانگی درحالی است که در بخش شمال و شمال غرب کشور تاکنون دمای هوا نسبت به سال قبل 1.5 درجه کمتر (سردتر) بوده است.

وی تاکید کرد: با ایجاد یک نظام تشویقی برای مردم در تعرفه‌های گاز خانگی، اگر مشترکان پله‌های اول تا سوم مصرف، سهم عمده مصرف را دارند، میزان مصرف خود را بین 10 تا 35 درصد کاهش دهند قبض گاز آنها رایگان خواهد شد.

فارس