معرفی بیمارستان بانک ملی ایران به عنوان بیمارستان بدون دخانیات

بیمارستان بانک ملی ایران به عنوان "بیمارستان بدون دخانیات" از سوی معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی معرفی و از اقدامات و خدمات دکترحمید جمالی رئیس بیمارستان بانک تقدیر شد.

به گزارش مهرگان پرس از روابط عمومی بانک ملی ایران ، در جلسه ای  که در معاونت درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي و  با حضور دكتر سالاريان زاده  معاونت اجرايي معاونت بهداشت، دكتر ولي مدير گروه سلامت محيط و كار، مهندس تاجيك رئيس گروه سلامت محيط،خانم مهندس بني اردلان كارشناس برنامه دخانيات سلامت محيط معاونت بهداشت و دیگر مسئولان برگزار شد گواهينامه "بيمارستان بدون دخانيات" به دكتر جمالي رياست بيمارستان بانك ملي ايران اعطا و از تلاش های ایشان در این زمینه قدردانی شد .

در متن این گواهینامه آمده است:

«به استناد ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 7 آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به بازدیدهای انجام شده از بیمارستان بانک ملی ایران و بررسی مستندات و فعالیت های صورت گرفته، آن امکنه به عنوان" بیمارستان بدون دخانیات" معرفی  می شود.»