منابع آب مازندارن قابلیت جذب ۶۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد

مدیر سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی آب منطقه ای استان مازنداران با اشاره به اینکه در سال جاری ذخیرسازی آب سدهای مازندارن نسبت به سال گذشته افت زیادی داشته است، گفت: با توجه به مشکلات کنونی در تامین آب و همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت های آبی استان طرح های مختلفی با ظرفیت جذب ۶۴ هزار میلیارد تومان سرمایه

به گزارش مهرگان پرس،مدیر سرمایه گذاری تجهیز منابع مالی  آب منطقه ای استان مازندران با اشاره به اینکه امسال وضعیت آبی استان مازندران نسبت به سال های گذشته خوب نیست، به روزنامه اقتصاد ملی گفت: بارندگی ۳۵ درصد و حجم ذخیره سدهای استان ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و با توجه به گرمایش هوا، روان آب ها هم ۵۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

حاجی زاده با بیان اینکه در غرب استان بارندگی بیشتر از شرق استان بوده است، افزود: در غرب و مناطق مرکزی استان به شدت کاهش ذخیره آب اتفاق افتاده به طوری که کاهش حجم آب سد رجایی در طول ۲۵ سال گذشته بی سابقه است و امسال تنها ۳۲ میلیون متر مکعب  ذخیره سازی داشته در حالی که سال های گذشته سرریز می کرد و با توجه به اینکه ظرفیت این سد ۱۶۷ میلیون متر مکعب است حجم امسال آن ۲۰ درصد از مجموع ذخیره آن است.او با اشاره به اینکه ۳۰ میلیون متر مکعب از سد شهید رجایی برای آب شرب مصرف می شود، تصریح کرد: همچنین مابقی ذخیره آب آن برای آبیاری ۴۵ هزار هکتار زمین کشاورزی تخصیص داده می شد و با توجه به کاهش حجم این سد امسال در بخش تامین آب کشاورزی معضل خواهیم داشت.

مدیر سرمایه گذاری تجهیز منابع مالی  آب منطقه ای استان مازندران با تاکید بر اینکه امسال خیلی متفاوت از سال های گذشته باید در مصرف آب مدیریت داشته باشیم، اظهار کرد:  توصیه می کنیم که کشاورزان از همین اسفندماه زمین را آماده سازی کنند زیرا حدود ۶۰ درصد از آب کشاورزی در هر هکتار برای آماده سازی زمین استفاده می شود و اگر این کار را نکنند امسال یا باید تغییر رویکرد  از غرقابی به خشکه کاری اراضی شالیزاری کار کنند یا باید قید برنجکاری را بزنند.حاجی زاده  با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی در ده سد مازندران ۱۲۰ میلیون مترمکعب و در آب بندها هم ۱۴۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی برنامه ها برای مدیریت مصرف آب ابتدا با اولویت مدیریت مصرف باشد و بعد باید مدیریت تامین را انجام دهیم . در واقع مدیریت مصرف باید هم در بخش شرب خانگی و هم در بخش کشاورزی باشد تا بتوانیم کشاورزی پایداری در فصل کشت داشته باشیم، هرچند هنوز چشممان به آسمان دوختیم تا باران رحمت را به ما ارزانی نماید و امیدواریم که بارندگی هایی اتفاق بیفتد تا برف ها را تبدیل به روان آب کند و از این طریق مدیریت تامین آب برای ذخیره سازی انجام شود. مدیر سرمایه گذاری تجهیز منابع مالی  آب منطقه ای استان مازندران در بخش دیگری از توصیه به کشاورزان تصریح کرد: کشاورزان باید محصول برنج محلی کم آب طلب بکارند در غیر اینصورت دچار مشکل خواهند شد، چراکه در تابستان تبخیر آب بالاست و آب موجود جوابگوی مورد نیاز آنها نیست و باید الگوی کشت را بر مبنای ذخیره آب کشور باشد.
او درباره فرصت سرمایه گذاری در صنعت آب استان اظهار کرد: با توجه به تدابیری که دیده شده در ۷ منطقه امکان سرمایه گذاری وجود دارد و در همایشی که پیش از این ارائه شده ویژگی های استان ارائه شده، به طوری که آب استان مازندران ظرفیت اجرای ۵۰۹ طرح و با هزینه سرمایه گذاری ۶۴ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۱۲۷۰۰ نفر تا سال ۱۴۰۵ دارد و بخش خصوصی می تواند برای بهره مندی از آن که در سه تیبپ مفهومی تعریف شده سرمایه گذاری انجام دهد.

مدیر سرمایه گذاری تجهیز منابع مالی  آب منطقه ای استان مازندران افزود: این طرح ها هم در قالب سدها، تامین آب شرب ، بسته بندی آب ، پرورش ماهی، برق آبی و گردشگری آبی خواهد بود. در شرایط کنونی بیش از ۵۰ سرمایه گذار به استقبال این طرح ها آماده اند و مذاکراتی با آنها آغاز شده که بتوانیم موقعیتی فراهم کنیم که برای مردم و ذی نفعان تامین آب اقدام کنیم و سرمایه های سرگردان هم در کشور جذب شود.حاجی زاده با بیان اینکه برای این طرح ها مشوق هایی ارائه می شود، تصریح کرد: جزئیات مجوزها از این قرار است که در مدت یک ماه مجوزها آماده می شود و اگر تسهیلاتی نیاز داشته باشند به ستاد تسهیل استانی معرفی می شوند و همچنین در سامانه پنجره واحد می توانند ثبت نام کنند و تسهیلات گردشگری و … دریافت کنند. مدیر سرمایه گذاری تجهیز منابع مالی  آب منطقه ای استان مازندران با بیان اینکه در بحث بسته بندی آب پروژه های خوبی می توانیم معرفی کنیم، اظهار کرد: در شرایط کنونی چشمه های آب وجود دارد که برای آب معدنی و آب آشامیدنی استفاده شود، همچنین آب گرم های خاصی در استان وجود دارد به طوری که در برخی چشمه، گرم دمای آب تا ۶۰ درجه هست در حالی که در استانهای دیگر  دمای آب تا  ۳۷ درجه وپیش گرمایی انجام می دهند  است و این یک ظرفیت برای گردشگری محسوب می شود.

او افزود: دراستان مازندران بیش ۸۶۷ آب بندان داریم که برای گردشگری آبی و پرورش ماهی  و…استفاده شود و از طرفی هم این استا با بیش از ۱۲۰ رودخانه هایی بزرگ وکوچک  دراای ظرفیت بسیار بالا  وجود دارد که طول آن ۷ هزار کیلومتر است ودر  تراس های طرفین رودخانه ها می تواند برای اقامت گاه های گردشگری آبی با دیواره سازی  مفید باشد و از آنجایی که استان مازندران توریست پذیر است و در سال ۹۰ میلیون گردشگر وارد استان مازندران می شود و برای اینکه محیط اقامت وتفرجگاهی مناسب آنها را تامین کنیم نیاز است که ظرفیت اقامت گاه های گردشگری استان را افزایش دهیم زیرا هم اکنون ظرفیت اقامتی استان ۱۲۰ هزارتخت  است و برای شب عید که حدود بیش از۲۵ میلیون مسافر داریم  که نیازاست به افزایش ظرفیت هتلینگ  یا اقامتیگاه تفریحی وتوریستی داریم چراکه اقامت در چادر می تواند در روزهای سرد و بارندگی و برف چالش برانگیز است