وزارت نیرو مجوز راه‌اندازی جایزه کیفیت‌بخشی آب و برق را دریافت کرد

بر اساس اعلام معاونت سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات، مجوز وزارت نیرو برای برگزاری جایزه کیفیت‌بخشی آب و برق از سوی سازمان ملی استاندارد ایران صادر شد.

به گزارش مهرگان پرس از پاون در مجوز صادر شده از سوی سازمان ملی استاندارد آمده است: بازگشت به نامه مورخ 1402.10.16 در خصوص اعطای مجوز برگزاری جایزه کیفیت‌بخشی آب و برق به استحضار می‌رساند وفق بند 20 از ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و به استناد هفتمین ویرایش نظامنامه جایزه ملی کیفیت ایران و روش اجرایی نحوه برگزاری جوایز کیفیت‌بخشی و شرکت در جایزه ملی کیفیت ایران توسط دستگاه‌های اجرایی، درخواست آن وزارتخانه در سی و ششمین اجلاسیه شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران به تصویب رسید، لذا به آن وزارتخانه مجوز راه‌اندازی جایزه کیفیت بخشی آب و برق با هماهنگی کامل با دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران اعطا می‌گردد.

Untitled_35