پاداش صرفه‌جویی 1223میلیارد تومانی به 13 میلیون مشترک خانگی برق

سخنگوی صنعت برق با بیان اینكه 36 درصد مشتركان بخش خانگی مشمول دریافت پاداش طرح مدیریت مصرف شده اند، گفت: تا كنون 1223 میلیارد تومان پاداش صرفه جویی برق به مشتركان پرداخت شده است.

به گزارش مهرگان پرس، مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: در واقع از ابتدای اجرای این طرح تاكنون، 36 میلیون قبض صادر شده كه از این تعداد حدود 13 میلیون قبض مشمول پاداش شده است.
سخنگوی صنعت یادآور شد: با توجه به اینكه این طرح تا پایان شهریور ادامه دارد هنوز هم مردم می توانند به ویژه در مناطقی كه گرما كاهش پیدا كرده است با راهكارهای ساده ای چون كاهش مدت استفاده از كولر یا تنظیم دمای كولرهای گازی روی 25 درجه، مصرف خود را نسبت به دوره مشابه پارسال كاهش دهند و از پاداش مدیریت مصرف بهره مند شوند.