پرداخت دو هزار میلیاردریال وام بانک قرض الحسنه رسالت به مددجویان بهزیستی

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: این بانک در سال جاری تاکنون حدود دوهزار میلیارد ریال وام به مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت کرده است.

به گزارش مهرگان پرس،محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه در سال گذشته حدود 965میلیارد ریال وام قرض الحسنه در قالب یک هزار و 669فقره پرداخت شده است، گفت: در سال جاری نیز این مبلغ وام را یک هزارو 847مددجوی سازمان بهزیستی دریافت کرده اند.
وی با اشاره به افزایش 50درصدی پرداخت وام های تبصره 16در سال جاری نسبت به سال گذشته افزود: در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت انحراف بودجه درمسیری غیراز اشتغالزایی به صفر رسیده و وام های پرداختی در مسیر ایجاد اشتغال خرد و خانگی به کار گرفته شده است.