پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار فقره وام در بانک قرض الحسنه رسالت

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار فقره وام قرض الحسنه در سال گذشته خبرداد.

به گزارش مهرگان پرس ازروابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه این تعداد وام در سال گذشته به مبلغ یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال پرداخت شده است، گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد افزایش داشته است.

🔹به گفته حسین زاده، از آذرماه سال گذشته وام های پرداختی در بانک قرض الحسنه رسالت بدون کارمزد و در بستر سامانه ام رسالت (mresalat.ir) صورت می پذیرد.