پیام شهرام ناظری برای تولد ۸۱ سالگی داوود گنجه‌ای

شهرام ناظری شوالیه آواز ایران در پیامی تصویری ویژگی‌های شخصیتی داوود گنجه‌ای را به مناسبت هشتادویکمین سالروز تولدش برشمرد.

به گزارش مهرگان پرس،شهرام ناظری گفت: هشتادویک‌ سال با سربلندی و عزت زندگی و خدمت کردند، بسیار زیباست و هنر می‌خواهد
ایشان جز معدود کسانی هستند که در دورانی که موسیقی شرایط خیلی بدی داشت، خدمات ارزنده ارایه کردند که واقعا قابل تقدیر است.
در روزگار ما که ریاکاری، دروغ، تظاهر، ناراستی و چاپلوسی خیلی جاها را فرا گرفت نام استاد گنجه‌ای همچنان با خوبی و راستگویی و رک بودن و دریادلی گفته شده و همه جا ورد زبان خاص و عام است
نامش همیشه سربلند باشد.

استاد داوود گنجه‌ای نوازندهٔ چیره دست کمانچه و ویلن از محضر اساتیدی چون نورعلی برومند، داریوش صفوت و علی‌اصغر بهاری بهره برده و نواختن ویلن را نزد ولفگانگ والیش، استاد اتریشی، فراگرفته و در حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی بسیار کوشیده است.

منبع چارسو