​یادداشت تفاهم کمیته پیگیری سند مشترک ایران و تاجیکستان امضا شد

دبیران پانزدهمین سند کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان تفاهم نامه امضاکردند.

به گزارش مهرگان پرس، با حضور "مجتبی اکبری" رییس امور بین الملل وزارت نیرو و "محمدزاده" نماینده کشور تاجیکستان یادداشت تفاهم کمیته پیگیری پانزدهمین سند کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان امضا شد.
بر اساس این تفاهم نامه مقرر شده است شانزدهمین کمیسیون مشترک بین ‌دو کشور در دی ماه سال جاری در شهر دوشنبه برگزار شود.
شایسته ذکر است، در شانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان نمایشگاهی با حضور کارآفرینان و شرکت‌های بزرگ نیز در تمام زمینه ها برپا می‌شود.

پاون