۲۸ هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه طرشت تولید شد

مدیرعامل نیروگاه طرشت از تولید بیش از ۲۸ هزار مگاوات ساعت برق در مهر ماه امسال در این نیروگاه خبر داد.

به گزارش مهرگان پرس، "سیدیحیی نوبخت" عنوان کرد: از این میزان تولید بیش از 13هزار مگاوات‌ساعت مربوط به واحدهای بخار و 15هزار مگاوات‌ساعت به واحد گازی اختصاص یافته است.
مدیرعامل نیروگاه طرشت افزود: راندمان این نیروگاه در مهرماه 25.7 درصد بوده و تولید خالص نسبت به مدت‌مشابه سال قبل 13.5 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه دو واحد بخار این نیروگاه در راستای نوسازی و طرح جایگزینی با واحدهای موتور گازسوز برای همیشه از مدار خارج شده‌اند، عنوان کرد: واحد‌های ۱ و ۲ بخار این نیروگاه در راستای نوسازی از سال ۱۴۰۰ از مدار تولید خارج شده‌اند.

پاون