۶۹۰ میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه‌های حرارتی تولید شد

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه ۹۴ درصد تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است، گفت: واحدهای تولید برق حرارتی کشور در طی دو سال اخیر با تولید ۶۹۰ میلیون مگاوات ساعت انرژی نقش مهمی در تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان سراسر کشور بر عهده داشته‌اند.

به گزارش مهرگان پرس،ناصر اسکندری با اعلام خبر ۶۹۰ میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه‌های حرارتی تولید شد، افزود: در مدت زمان فعالیت دولت سیزدهم در کنار ساخت واحدهای جدید نیروگاهی، با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان توان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی موجود از طریق افزایش توان علمی و نامی نیروگاه‌های گازی و رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری بالغ بر دو هزار مگاوات افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در کنار بهره‌برداری از واحدهای جدید نیروگاهی، تعمیرات به موقع و با کیفیت واحدهای موجود نیز برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان نیز از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا در طی دو سال گذشته به منظور افزایش آمادگی واحدهای تولید برق حرارتی در دوره اوج بار بیش از ۱۹۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاهی انجام شده است. همین امر منجر شده است که در این بازه زمانی شاهد آمادگی حداکثری نیروگاههای حرارتی برای تامین برق مورد نیاز مشترکان باشیم.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی تاکید کرد: از سوی دیگر انجام مناسب این اقدامات موجب شده است تا ضریب آمادگی تولید نیروگاه‌های حرارتی کشورمان از مرز ۹۸ درصد عبور کند. این رقم در حالی است که ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در آمارهای جهانی حدود ۹۵ درصد است.