موازی‌کاری‌ها هنر را به چالش می‌کشد/تاکید بر پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «هنر» را فرصتی مغتنم برای رشد جامعه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تعاملات بین‌المللی دانست و تاکید کرد: موازی‌کاری‌ها، تعدد نهادها، کم‌توجهی در اختصاص اعتبار و تسهیل قوانین و مقررات، توسعه هنر را با چالش مواجه کرده است.

به گزارش مهرگان پرس،سید محمد مجتبی حسینی به تعیین و نامگذاری شعار سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان« «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، گفت: این موضوع بیانگراین است که جهش تولید برای رونق هرچه بیشتر آن باید سال جاری با حمایت همه‌جانبه وبا رفع موانع، با همدلی، همکاری و تلاش مضاعف وبا ریل‌گذاری درست اقتصادی به سمت تولید حرکت کنیم.

هنر از هر منظری یک فرصت مغتنم است

وی با بیان اینکه هنر ظرفیت های فراوانی دارد که در جنبه های گوناگون می تواند مورد توجه قرار گیرد و زمینه های توسعه آن فراهم شود، ادامه داد: بی شک رشد و توسعه هنر همه جنبه های جامعه و در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تعامل و ارتباط بین المللی موثر است.

به گفته حسینی، اگر به هنر با همه جوانب و مختصاتش درست و دقیق نگاه شود، مسیرهایی را برای جامعه هموار می کند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ذکر این نکته که در واقع هنر یک فرصت است و ضرورت دارد از هر منظر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک فرصت دیده شود،‌تصریح کرد:  هنوز هنر به عنوان یک فرصت ارزشمند و پویا در همه جنبه ها باور نشده یا بهره مندی از این فرصت به درستی انجام نشده است.

موازی‌کاری‌ها هنر را به چالش می‌کشد

حسینی اظهار داشت: از طرفی موازی کاری‌ها، تعدد نهادها، کم توجهی در اختصاص اعتبار و تسهیل قوانین و مقررات هنر را با چالش مواجه کرده و حتی تصویر غیرواقعی از آن ارائه کرده است.

هنر امروز ما ثروتی ارزشمند است که می تواند در حوزه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش موثری ایفا کند اما حمایت و پشتیبانی لازم و کافی از هنر انجام نشده است.

به گفته وی، نیروی انسانی فراوان خلاق و فعال یکی از داشته های گرانقدر هنر ایران است که متناسب با آنان بسترها و امکانات فعالیت هنری فراهم نشده است و این استعدادهای هنری جوان امکان بروز خلاقیت های خود را چنانکه باید نمی یابند. در واقع می توان گفت پشتیبانی ها و حمایت های لازم بر اساس مطالعه و پیمایش دقیق از هنر انجام نشده است.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی دیگر شرایطی در ارتباط باهنر در جامعه ما وجود دارد که موجب کندی حرکت جریان هنر می شود و می توان از آنها با عنوان مانع نام برد.

تعدد نهادهایی که خود را سیاستگذار هنر می دانند موجب می شود اطمینان و انسجام در فعالیت های هنری آسیب ببیند، در حالی که بر اساس قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیاستگذار و ناظر بر فعالیت های هنری است و لازم است با سیاستگذاری های منسجم فعالیت ها دنبال شود اما گاهی تعدد نهادهایی که سیاستگذاری و نظارت می کنند در حالی که چنین وظیفه و اختیاری ندارند، می تواند مانعی برای فعالیت های هنری شود.

توسعه وتقویت اقتصاد هنر با تسهیل کسب و کارهای هنری و تشکیل نظام صنفی

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های مهم هنر در حوزه اشتغال، اقتصاد و نیاز ایجاد زمینه‌های قانونی برای آن، تاکید کرد: همکاری نهادها و بسترهای مناسب در کنار تدوین و تصحیح قوانین و قواعد متناسب با شرایط امروز، تسهیل کسب و کارهای هنری، ثبت مشاغل هنری و تشکیل نظام صنفی هنر می تواند توسعه و اقتصاد هنر را تقویت کند.

حسینی در ادامه «هنر» را فرصتی مغتنم برای رشد و توسعه همه جنبه‌های جامعه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ارتباطات، تعاملات بین المللی دانست و اظهار داشت: امروز مقوله هنر ثروتی ارزشمند به شمار می رود که می تواند در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و دیگر جنبه های جامعه نقش موثری ایفا کند اما حمایت و پشتیبانی لازم و کافی از هنر انجام نشده است و نیاز است که این مهم بیش از پیش مورد لطف و عنایت قرار گیرد.

تاثیر کمبود اعتبار هنر بر پویایی آن

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تصریح کرد: کمبود اعتبار هنر و اینکه این اعتبار در نهادهای مختلف بدون توجه به اولویت ها و ضرورت های هنر صرف می شود، رویدادها و جشنواره های فراوانی که تعدادی از آنها کارکرد و تاثیری برای هنر ندارند هم بر پویایی هنر موثر است.

حسینی در ادامه یکی از ضرورت های هنر را تدوین یا تصحیح قوانین و قواعد برای تسهیل فعالیت های هنری از جمله حوزه اقتصاد و کسب و کارهای هنری عنوان کرد و اظهار داشت: هنر ظرفیت مهمی در حوزه اشتغال و اقتصاد دارد و اگر زمینه های قانونی، همکاری نهادها و بسترهای مناسب فراهم شود، می تواند اشتغالزایی کند و در حوزه اقتصاد هنر نیز رونق قابل توجهی را شاهد باشیم.

به گفته وی، در کنار تدوین و تصحیح قوانین و قواعد متناسب با شرایط امروز، تسهیل کسب و کارهای هنری، ثبت مشاغل هنری و تشکیل نظام صنفی هنر می تواند توسعه هنر و اقتصاد هنر را تقویت کند.

تحقق آینده امید بخش و روشن برای هنر ایران

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه، سرزمین ما میراث تاریخی فرهنگی و هنری ارزشمندی دارد که در جهان نیز فرهنگ و هنر ایران شناخته شده است، تاکید کرد: امروز در کشور ما با چنین پیشینه هنری، استعدادها و توانمندی های انسانی و خلاقیت های هنری یک فرصت ارزشمند است که سیاستگذاری مشخص و روشن در نهاد متولی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هماهنگی نهادها با سیاست های این وزارتخانه بر اساس قانون، افزایش اعتبار هنر و صرف اعتبار برای توسعه هنر بر اساس اولویت ها، ایجاد زمینه های قانونی و اجرایی برای رونق کسب و  کارهای هنری و اقتصاد هنر و همچنین ارائه شایسته هنر ایران در عرصه بین المللی می تواند از این فرصت آینده ای امیدبخش و روشن برای هنر ایران محقق کند.

ادامه راه هنر با آغاز اقدامات مناسب

حسینی خاطرنشان کرد: معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو سه سال اخیر با تدوین سند توسعه اقتصاد هنر که نیازمند بررسی و تصویب در مراجع بالادستی است، طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر که فرصتی برای بیان خلاقیت های هنری همچنین تقویت کسب و کارهای هنری در شهرهای مختلف است و رصد و بررسی جشنواره ها و رویدادهای هنری برای ساماندهی رویدادها اقداماتی را در این مسیر آغاز  کرده است و بی تردید همراهی نهادها و دستگاههای دیگر می تواند شرایط مناسب تری را برای ادامه راه هنر فراهم کند.

منبع: ایرنا