موافقت با تامین آب 500 هکتار از اراضی حاشیه شبکه میناب در هرمزگان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان گفت: تامین آب 500 هکتار از اراضی حاشیه شبکه میناب از طریق سدهای استقلال و شمیل در شورای حفاظت از منابع و کشاورزی استان هرمزگان مصوب شد.

به گزارش مهرگان پرس،"هوشنگ ملایی" در جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کشاورزی استان هرمزگان که به ریاست استاندار هرمزگان در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: درخواست‌هایی برای تامین آب بخشی از اراضی حاشیه شبکه میناب وجود داشت.

وی با بیان اینکه اراضی این مناطق حدود 500 هکتار است، ادامه داد: این اراضی در سال‌هایی که منابع آبی امکان تامین آب را فراهم می‌کرد، از محل شبکه به صورت برداشت غیرمستقیم تامین آب می‌شدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان با اشاره به اینکه آب مقداری از این اراضی از طریق چاه‌های دشت میناب تامین می‌شود، ابراز داشت: با الحاق این 500 هکتار به شبکه، برداشت از سفره‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد.

ملایی با بیان اینکه برای اولین بار کشت دوم در دشت میناب در حال انجام است، گفت: عمده کشت دوم نیاز کشور گندم، کلزا و... است که آب این اراضی در استان از سدهای استقلال و شمیل تامین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان با اشاره به تخصیص‌های منطقه‌ای سد شمیل و نیان، تصریح کرد: برای کشت فصل بعد، 700 هکتار از اراضی منطقه شمیل و نیان از طریق شبکه مشروب می‌شوند.