کد خبر: 1002
دوشنبه , 24 خرداد 1400 - 16:20
نخبگان زينتي نيستند

دكتر رسول ملكوتي رئيس تشكل هاي مردمي آيت آلله رئيسي در استان اصفهان در مجمع خبرنگاران از انزواي نخبگان سخن گفت و ابراز داشت: نخبگان زينتي نيستند بيشتر از اينكه نخبگان زينت مجالس سياسيون باشند بايد به عنوان تصميم ساز و تعيين كننده سياست ها در مصادر كلان و خرد به كار گرفته شوند

به گزارش مهرگان پرس، دكتر ملكوتي در گردهمايي تشكل هايي نخبگان مركزي ستاد،با بيان اينكه انزواي نخبگان بزرگترين آفت كشور است افزود: يكي از عيوب سياست ها اين است كه حضور نخبگان در گروه هاي مختلف سياسي منجر به انگ زني به نخبگان مي شود.

به گفته اين استاد دانشگاه برچسب زني به نخبگان علت اصلي انزواي خود خواسته جامعه علمي كشور  در سپهر سياسي  است.

وكيل پايه يك دادگستري افزود:يكي از راهكار هاي اصلي رفع سياست زدگي نخبگان اين است كه نگاه ابزاري و تجملي به نخبگان كمتر شود.

اين مولف كتاب حقوقي تصريح كرد: ما به يكي شبكه سازي دائم و عميق در اركان تصميم سازي و اجرائي كشور نياز داريم  كه نخبگان تشكيل دهنده تار و پود اين شبكه باشند.