نشست ارکان کارگروه‌های تخصصی مجمع عالی جهادگران کشور برگزار شد

نشست در روز پنجشنبه ۶ مردادماه با حضور ارکان کارگروه‌های تخصصی ۱۲ گانه مجمع عالی جهادگران به میزبانی مرکز مطالعات و هدایت حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی در سالن شهید سلیمانی مجتمع فرهنگی حضرت ولیعصر (عج) برگزار شد.

به گزارش مهرگان پرس برگزاری کارگاه‌های تخصصی و انتخابات مسئولیت‌های ارکان کارگروهها از محورهای اصلی این نشست بود.

🔹برگزاری کارگاه‌های؛ نقش کارگروه‌های تخصصی در تدوین سند سالانه حرکتهای جهادی استان‌ها، کارگاه نیازسنجی آموزشی گروه‌های جهادی و کارگاه آشنایی با وظایف و انتظارات کارگروه‌های تخصصی از محوری‌های اصلی این نشست تخصصی بود.

🔹در پایان نشست، با برگزاری انتخابات، مسئولیت‌های ارکان کارگروههای تخصصی به شرح زیر مشخص شدند؛
مسئول و جانشین کارگروه، دبیر، رابط خواهران و مسئول نوسازی و تحول.

🔸در این نشست، سردار زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی، سرهنگ ایل‌بیگی مسئول مرکز مطالعات و حرکتهای جهادی و همچنین حجت‌الاسلام درستکار مسئول مجمع عالی جهادگران کشور به ایراد سخنرانی پرداختند.

#مجمععالیجهادگران
#کارگروههای_تخصصی
#اجلاسیه
#گروههای_جهادی
#مرکزمطالعاتوهدایتحرکتهای_جهادی
#بسیج_سازندگی
#شبکه_سازی
#سازماندهی
#آموزشوتوانمندسازی
#شورای_جهادی
#مجمع_جهادگران