نقص فنی در قطار پرسرعت یزد-تهران/تلاش مأموران برای راه اندازی دوباره قطار

قطار ترنست یزد - تهران ساعتی پیش در مسیر خود به علت بروز نقص فنی از ادامه مسیر متوقف و مسافران به سالن ایستگاه راه‌آهن بادرود هدایت شدند.

به گزارش مهرگان پرس،ساعتی پیش، قطار تر‌نست (قطارهای پر سرعت) شرکت حمل و نقل ریلی رجا در مسیر یزد - تهران‌ به علت نقص فنی متوقف شد.

مدیرکل روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این‌باره می‌گوید: به علت بروز نقص فنی در میل‌گاردن این ترنست رجا و افتادن آن روی ریل و کشیده شدن آن روی خط و زیر قطار حین حرکت، ‌جرقه و دود ایجاد می‌شود.

به گفته صادق سکری، در این راستا پس از توقف ترنست، حریق مهار می‌شود و مسافران این ترنست که در 3 کیلومتری ایستگاه مسافری بادرود متوقف شده بود، ‌به سالن ایستگاه راه‌آهن بادرود منتقل می‌شوند.

وی با بیان اینکه ترنست‌‌ها تنها قطارهایی هستند که همیشه‌ مأمور فنی در قطار دارند، اضافه کرد: اگر مأموران فنی این ترنست توانستند تقص فنی رفع کنند، مسافران با همین ترنست به تهران اعزام می‌شوند.

مدیرکل روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در عین حال، یک دستگاه ترنست دیگر نیز از‌ یزد‌ برای انتقال مسافران به تهران، به ایستگاه راه‌‌آهن بادرود‌ اعزام شده است تا در صورت عدم رفع نقص فنی ترنست اول، مسافران با این ترنست جابه‌جا شوند.

منبع: فارس