نمایشگاه صنعت آب و برق؛ فرصتی برای ارتباط میان دولت و بخش خصوصی

قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران يادداشتي با عنوان نمايشگاه صنعت آب و برق فرصتي براي ارتباط ميان دولت و بخش خصوصي منتشر كرد.

مهرگان پرس،برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت آب و برق به عنوان بستر مناسبی برای ارائه توانمندی‌ها و دستاوردها و بررسی زمینه‌های همکاری و تعامل بیشتر، همواره یکی از مناسب ترین فرصت های ارتباطی، میان دولت و بخش خصوصی بوده است. این نمایشگاه به عنوان یکی از بزرگترین رویدادها در حوزه آب و آبفا، به صورت سالانه و با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی فعال برگزار می شود که بی‌شک فرصت مناسبی برای بررسی، معرفی و برنامه‌ریزی رشد این صنعت، نوآوری ها و ابتکارات و امکان تعامل و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در این عرصه را فراهم می آورد.

این نمایشگاه در روزهای شیوع ویروس کرونا، با محدودیت در برگزاری و پویایی همراه است، که جا دارد در همین فرصت به مدافعان سلامت کشور ادای احترام کرده و تلاش های شبانه روزی آنان را پاس داریم. به همین سبب  بخش آب نیز می‌کوشد بارعایت دستورالعمل های بهداشتی در این نمایشگاه و حفظ فاصله گذاری اجتماعی ایمن، به ارائه خدمات و دستاوردهای خود بپردازد.
شرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان تامین کننده آب که بخش مهمی از آن در قالب فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی مصرف می شود، همواره کوشیده با اقدام‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای در شرایط مختلف اقلیمی با رفع نیازهای مصرف کنندگان و مدیریت متناسب منابع آب و مصارف، تامین پایدار منابع آب را تضمین کند.
نگاهی به فعالیت‌های یک سال اخیر در این عرصه نشان از دغدغه‌مندی مسوولانه و فعالیت  های هدفمند در این حوزه دارد. فعالیت‌های صورت گرفته در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، ساخت و سازها و سازو کارها، تلاش‌های موثر، به‌هنگام و کارگشا در مدیریت سیلاب در نقاط مختلف کشور، فعالیت‌های مداوم در طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و نیز گام‌های مثبت و رو به رشد در سازگاری با کم آبی، برگ‌های زرینی از اقدام‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران در دست‌یابی به هدف تامین پایدار منابع آب و مشارکت ذی نفعان است.
افتتاح 19 سد با آب قابل تنظیم 957 میلیون مترمکعب و آب‌اندازی 46 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی از زمان آغاز این پویش از عزم راسخ بخش آب کشور در نیل به اهداف بلندمدت کشور خبر می‌دهد.
امید است رویداد نمایشگاه صنعت آب بتواند ضمن ارائه توانمندی‌ها، دستاوردها و زمینه‌های نوین فعالیت در عرصه آب، راهگشای تنگناهای موجود در مدیریت منابع آب باشد.