نیاز95 هزار تني بذر در سال زراعی جاری  در استان کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: استان کردستان سالیانه بیش ۹۵ هزار تن بذر گندم نیاز دارد وتدابير لازم براي تامين بذر در سال آينده انديشده شده است.

محمدفرید سپری در گفت‌وگو با خبرنگار مهرگان پرس در سنندج، اظهار کرد: استان کردستان سالیانه بیش ۹۵ هزار تن بذر گندم نیاز دارد که طبق تجارب سنوات قبل از این مقدار حدود ۲۰- ۱۵ هزار تن از طبقات مختلف بذری و بذر گواهی شده تامین می‌شود و بقیه حدود ۷۵ هزار تن از طریق بذر خود مصرفی و یا بذر زارع به زارع تامین شده است.

وی با اشاره راهکارهای تامین بذر سال زراعی آتی تصریح کرد. تامین بذر رسمی توسط۱۳ شرکت فرآوری استان  به میزان۳۰ هزار تن و  گندم خود مصرفی  و به شیوه زارع به زارع که عمده نیاز بذری از این طریق تامین میشود قریب به ۷۰ هزارتن تامین خواهد شد.

سپری افزود: در صورت نیاز به میزان ۵ هزار تن بذر گندم هم از طریق مراکز خرید سازمان تعاون روستایی و مراکز بوجاری بخش خصوصی ودولتی تامین خواهد شد.

وی تاکید کرد: با عنایت به خشکسالی بی‌سابقه در استان گندم کاران حتما به فکر تامین بذر خود از محل گندم خود مصرفی خود یا  از محل سایر کشاورزان پیشرو  باشند تا در زمان کشت با کمبود بذر مواجه نشویم.

وی تصریح کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی، مزارع برتر و ارقام جدید با کیفیت و خلوص مناسب را در سطح استان شناسی کرده اند که زارعان می‌توانند با هماهنگی کارشناسان بخش کشاورزی نسبت به تامین بذر خود از این طریق اقدام کنند.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان در سطح ملی در حال بررسی است یادآورشد: به کشاورزان استان بری خرید بذر و کود تسهیلات ارزان قیمت در قالب کشاورز کارت اختصاص خواهد یافت.

تولید ۲۰ هزار تن بذر در کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: در سال زراعی جاری برنامه تولید ۳۶ هزار تن بذور طبقات مختلف با ۱۳ شرکت فرآوری بذر در دست اجرا بود که به علت خشکسالی پیش آمده و تنش خشکی حادث شده پیش بینی می‌شود که حدود ۲۰ هزار تن بذور طبقات مختلف بذری تامین شود.

وی اذعان کرد: بذور ارقام جدید که عملیات داشت را شامل مبارزه با علف هرز، تغذیه کود سرک، محلولپاشی، کنترل سن مادر و پوره انجام شده حدود ۱۰ هزار تن در سطح استان شناسای شده  که ساز و کار جذب و نحوه فرآوری و توزیع آن در حال بررسی است.

سپری با اشاره به اینکه برای جذب و توزیع ۱۰هزار تن بذر ارقام جدید بیش از ۶۰ میلیارد تومان نقدینگی لازم است تاکید کرد: تامین این حجم نقدینگی مشکل اساسی تامین بذر مازاد بر بذور گواهی شده است و در فرصت باقیمانده بایستی تصمیم لازم گرفته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: علاوه بر بذور گواهی شده و بذور پایه، باید کشاورزان به فکر تامین بذر خود مصرفی از محصول تولیدی خود و یا سایر زارعین باشند.