هدف‌گذاری بیمه سرمد برای کسب عنوان نوآورترین شرکت بیمه کشور

بیمه سرمد، با طراحی و ارائه محصولات و خدمات نوین بیمه‌ای، در نظر دارد عنوان نوآورترین شرکت بیمه کشور را به خود اختصاص دهد.

به گزارش مهرگان پرس،بیمه سرمد، این شرکت بر اساس رویکرد خود در بخش بیمه‌داری نوین، اقدام به طراحی بیمه مستمری و بیمه درمان انفرادی سرمد، به عنوان دو محصول در بخش بیمه‌های زندگی کرده است که به‌زودی به بیمه‌گذاران ارائه می‌شود.

در بخش بیمه‌های غیرزندگی نیز این شرکت با طراحی چند محصول جدید، سعی در تنوع‌بخشی به سبد محصولات بیمه‌ای خود دارد. بیمه توشه بار، بیمه حوادث خانواده، بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل‌ها و بیمه مسئولیت مدنی مدیران و هیات مدیره ساختمان‌های مسکونی و تجاری از جمله محصولات جدید بیمه سرمد است که عملیاتی و به بیمه‌گذاران ارائه شده است.

این شرکت هم‌چنین، در راستای خلق محصولات نوآورانه در بخش بیمه‌های زندگی، جلساتی را به اساتید و مدرسان بین‌المللی بیمه زندگی از جمله حسن جدیدی برگزار کرد که تا بتواند با تنوع‌بخشی به سبد محصولات خود، نوآورترین شرکت بیمه کشور را به خود اختصاص دهد.

روابط عمومی بیمه سرمد