مطالب برچسب خورده با "هر روز روز آب است!"

  • هر روز روز آب است!

    هر روز روز آب است!

    معاون وزیر نیرو در یادداشتی به مناسبت روز جهانی آب با اشاره به نامگذاری امسال از سوی سازمان ملل و همچنین وضعیت اقلیمی ایران در این زمینه، راهکارهای را به منظور استفاده بهینه از آب ارائه داد.