هر ماه بهتر از ماه قبل؛ بانک ملت در مرداد نیز تراز عملیاتی اش را 66 درصد رشد داد

بانک ملت در تداوم روند رو به رشد خود موفق شد تراز عملیاتی خود را از 210 هزار میلیارد ریال عبور دهد و با رشدی 65 درصدی در این زمینه، رتبه نخست را در بین بانک های بورسی از آن خود کند.

به گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومی بانک ملت، جمع درآمد تسهیلات، سپرده گذاری و اوراق بدهی وبملت در مرداد ماه 1401 با رشد 54 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از مبلغ  260 هزار میلیارد ریال به مبلغ بیش از 399 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، مازاد درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی به سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ملت نیز با رشد 66 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از مبلغ 127 هزار میلیارد ریال به مبلغ 210 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بر این اساس، بانک ملت در مجموع مانده کل سپرده ها نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با جهش 64 درصدی روبه رو شده و  مانده میزان سپرده های این بانک از مبلغ 3.899 هزار میلیارد ریال به 6.399 هزار میلیارد ریال با رشد 30 درصدی  نسبت به اسفند ماه سال گذشته، رسیده است.
این گزارش حاکی است، مانده سپرده های هزینه زای بانک ملت در پایان مرداد ماه سال 1401، نسبت به مدت مشابه در سال 1400 از رشد 41 درصدی برخوردار شده و سپرده های کوتاه  مدت این بانک خصوصی هم با 26 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته، از مبلغ1.284 هزار میلیارد ریال به  1.617 هزار میلیارد ریال و سپرده های بلندمدت با 55 درصد رشد از مبلغ 1.373 هزار میلیارد ریال به 2.132 هزارمیلیارد ریال رسیده است.
در بخش سپرده های غیرهزینه زا نیز بانک ملت رشد 114  درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ثبت رسانده که این میزان در مقایسه با اسفند ماه سال قبل، 57 درصد رشد را نشان می دهد.
این درحالی است که سپرده های  قرض الحسنه جاری ریالی وبملت با سهم 87 درصد، بیشترین بخش از سپرده های غیر هزینه زای ریال بانک ملت را تشکیل می دهد که میزان این سپرده ها نسبت به مدت مشابه در سال قبل با 133 درصد رشد از مبلغ 988 هزار میلیارد ریال به 2.303 هزار میلیارد رسیده است .