هشدارشرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در خصوص عدم رعایت اصلاح الگو به مشترکین پر مصرف

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان خبر داد: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در خصوص عدم رعایت اصلاح الگوی مصرف به مشترکین پر مصرف باغ ویلاها ( خانه باغ ها ) هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهرگان درسنندج شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان کوهسار رسولی تبار در تشریح این خبر گفت: با توجه به اطلاع رسانی گسترده درخصوص لزوم کاهش ومدیریت مصرف برق بویژه دربخش خانگی (خانه باغ ها) و کشاورزی، متاسفانه برخی ازصاحبان و ساکنین باغ ویلاها با وجود هشدارها و اخطارهای مکر، نه تنها مصرف برق خود را به میزان تعیین شده کاهش نداده اند بلکه اقدام به نصب چراغ و نورپردازی دربیرون ازساختمان باغ ویلا و یا اطراف آن نموده اند به همین دلیل به منظور جلوگیری ازبروز روند خاموشی، شرکت توزیع برق کردستان با ارزیابی و پایش مستمر، درصورت مشاهده مواردی ازاین قبیل، اقدام به قطع برق این مشترکان خواهد کرد .

رسولی تبار کاهش و مدیریت مصرف را دراین برهه زمانی برای تامین برق کشوربسیار حیاتی و ضروری عنوان کرد و هشدارداد: هرمشترکی که ابلاغیه های مربوط به اصلاح الگوی مصرف را رعایت نکند بطورحتم با قطع برق واعمال خاموشی مواجه خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در انتهای سخنان خود اذعان داشت: عملکرد تمامی مشترکین این بخش رصد شده و درصورت عدم همراهی و توجه به دستورالعمل ها و این اخطارها برقشان قطع به یقین قطع خواهد شد، رعایت الگوی مصرف بیش ازگذشته نیازمند همکاری مردم ومشترکان برق دربحش خانگی است تا با این امر شاهد کاهش برنامه مدیریت اضطراری بارواعمال خاموش های گسترده باشیم.