همکاری مجلس و وزارت نیرو برای حل مشکل کمبود آب در بودجه ۱۴۰۱

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به دنبال آن هستیم تا برای تابستان سال آینده در شهرها و روستاها کمتر شاهد مشکل کمبود آب باشیم. با همکاری مناسب مجلس و وزارت نیرو به ویژه در بحث بودجه سال آینده، شرایط شهرها و روستاها از نظر تأمین آب شرب بهتر خواهد شد.

له گزارش مهرگان پرس،محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر از یک سو با خشکسالی‌های چند ساله روبرو هستیم و برای تأمین آب دچار مشکل شده‌ایم و از سوی دیگر در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ قرار داریم، بنابراین جلسه امروز کمیسیون با حضور وزیر نیرو به منظور بررسی محورهای فوق برگزار شد.

وی در ادامه اظهار کرد: نشست امروز سومین جلسه رسمی کمیسیون عمران با وزیر نیرو بود که در این جلسه تأمین منابع مالی برای آبرسانی به شهرها و روستاها مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر ۱۰ هزار روستا با تنش آبی روبرو هستند. استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی اقدام مناسبی بود که در حال حاضر در حال انجام است، همچنین وزارت نیرو توانسته بیشترین تخصیص را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: امروز برای شهرهای بزرگ موضوع انتقال آب از دریا مطرح است. باید نقش بخش خصوصی در این زمینه پررنگ شود، به دنبال آن هستیم تا برای تابستان سال آینده در شهرها و روستاها کمتر شاهد مشکل کمبود آب باشیم. با همکاری مناسب مجلس و وزارت نیرو به ویژه در بحث بودجه سال آینده، شرایط شهرها و روستاها از نظر تأمین آب شرب بهتر خواهد شد.