کد خبر: 1579
پنجشنبه , 01 اردیبهشت 1401 - 14:26
همیاری اجتماعی به سبک شیخ محله ای ها

فاطمه عزیزپوریان کارشناس پژوهش های اجتماعی طی یادداشتی با عنوان همیاری اجتماعی به سبک شیخ محله ای ها می پردازد.

مهرگان پرس،فاطمه عزیزپوریان ،شیخ محله روستایی کوچک در صومعه سرا با مردمانی مهربان و خونگرم و البته کشاورز و دامداراست. 350خانوار و بیش از 1100نفرجمعیت دارد وحال دل مردمانش خوب است. در این روستا همیاری اجتماعی به معنای واقعی خودش تعریف شده است. می¬خواهند  برای یاری رساندن به هم¬ولایتی¬هاشان گوی سبقت را از هم بربایند. در بین مردمان خونگرم و نوع¬دوست این دیار فعال اجتماعی¬ای  هست که کمر همت بسته و آستین بالا زده که دوشادوش شیخ محله ای ها باشد. او موسی خوشبین نام دارد و مقبول شیخ محله است. دغدغه¬اش برای یاری رساندن به مردمش را به الگوی توسعه اجتماعی رسالت گره زده و با تشکیل کانون همیاری اجتماعی ولایت حضرت مهدی (ع) در شیخ محله بسم اله اول کار را گفت.
حال امروز شیخ محله خوب است. یکی جوان مقروضی بود که امروز آرایشگر محل شده، بدهی هایش را پس داده و حال خود از مبلغین الگوی توسعه اجتماعی رسالت است. دیگری خیاطی است که می گوید با وام بدون کارمزد هم چرخ خیاطی اضافه کردم هم پسرم کمک دستم شده و درآمد دارد. دیگری ادامه می دهد دو راس گاو داشتم و به سختی زندگی می کردم، اما با همیاری اعضای کانون و تسهیلات بدون سودی که از محل امتیاز دیگران گرفتم، یک گاو بزرگ مولد خریدم که با زایمان های پیاپی باعث شد اکنون 15 راس گاو داشته باشم و زندگی من متحول شود. حتی دخترم مریم که در خانه با چرخ خیاطی کار پوشاک می کرد، توانست به کمک حامیان اعضای کانون های همیاری اجتماعی، یک چرخ خیاطی صنعتی تهیه کند و اکنون فرصت سرخاراندن نداشته باشد.
اینها تنها نمونه هایی از اظهارات مردمان دیار شیخ محله درخصوص کانون همیاری اجتماعی حضرت مهدی (ع) است. اما موسی خوشبین برایمان از آشناییش با شبکه توسعه اجتماعی رسالت اینگونه می گوید: پنج سالی است مشتری بانک قرض الحسنه رسالت هستم، از وقتی هم با الگوی توسعه اجتماعی رسالت آشنا شدم تصمیم گرفتم که با ایجاد یک کانون همیاری اجتماعی در شیخ محله و با عضویت مردم در این کانون، از طریق همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی سبک زندگی بهتری برایشان رقم بخورد. نکته جالب اینجاست تمام اعضای کانون همیاری اجتماعی حضرت مهدی(ع)، فعالیت های خود را به صورت غیرحضوری از سازمان های راهبری دریافت می کنند.
راهبراین کانون همیاری اجتماعی می افزاید: با توجه به حس تعاون و همیاری،کمک به دیگران و ایجاد کسب و کار خرد خانگی و بطور کل همیاری اجتماعی مجموعه، تصمیم گرفتم با توجه به علاقه خودم به فعالیت های اجتماعی در این بحث نیز بطور جدی ورود کنم تا بتوانم گره ای از مشکلات مردم دیارم باز کنم. یکی مقروض بود کمک کردیم قرضش را پس بدهد، یکی عروسی داشت برایش جهیزیه آماده کردیم، یکی بیمار بود ودر بحث درمان کمک کردیم و امور خیرخواهانه دیگر، اما این تنها یک روی سکه بود و روی دیگر سکه حمایت از کسب و کار خانگی و کوچک بود که باید به آن هدف نیز می¬رسیدیم.
خوشبین می¬گوید: شغل اغلب مردمان روستا، کشاورزی و دامداری هست و زنانش نیز یا در داخل خانه خیاط و آشپز هستند و یا در داخل حیاط مرغدار و باغدار. بنابراین با اندک حمایتی می توان رزق و روزی شان را گسترش داد و به یک کسب و کار خرد خانگی تبدیل کرد. وقتی اولین شیخ محله ای برکات کانون همیاری را از نزدیک لمس کرد به سرعت برق و باد دیگر شیخ محله ای ها نیز استقبال کردند تا به عضویت کانون در بیایند، به گونه ای که از جمعیت 1100 نفری شیخ محله بالغ بر 900 نفر عضو کانون هستند.
وی یادآور می¬شود: شاید نقطه اوج کار این کانون همیاری اجتماعی مشارکت در تهیه خانه و خودرو برای شیخ محله¬ای¬ها باشد، اعضای کانون تاکنون در خرید دو دستگاه آپارتمان و چند دستگاه خودرو، بخصوص تاکسی، مشارکت جدی داشتند، درحالی که هیچگونه بار مالی بر کسی نیامد اما همگان در این امر خداپسندانه مشارکت داشتند و لبخند رضایت را بر لبان همگان نشاند. و اینگونه امروز خود شیخ محله ای ها بهترین مبلغ کانون شده اند و دیگران را تشویق به حضور در این همیاری اجتماعی می کنند و هیچ نیازی به هزینه برای تبلیغات نیست.
وی می گوید: ایده آل ما در این روستا سبک زندگی بهتر روستاییان با همکاری اعضای شبکه توسعه اجتماعی رسالت است و با همت و تلاش جمعی آن را محقق خواهیم کرد.