کد خبر: 1574
سه شنبه , 24 اسفند 1400 - 08:55
همیاری اجتماعی در دیار همدلی و قنات

یادداشت فاطمه عزیز پوریان با عنوان همیاری اجتماعی در دیار همدلی و قنات استان یزد

معضل بیکاری این روزها گریبان کشور را گرفته و به ندرت خانواده های هستند که دغدغه شغل جوانش را ندارند. متاسفانه داشتن شغل مناسب نگرانی است که شاید همزمان با به پایان رسیدن دوران تحصیل همگی با خود حمل می کنیم و بدتر از آن شاید این باشد که خواهان شغل دولتی و پشت میزی نشینی هستیم. می خواهیم این بار ذهن را از اینگونه مشاغل دور کنیم و به سمت کسب و کارهای خردی برویم که نان سفره تعداد کلانی خواهند شد. چند سالی است که تشکلی مردمی به نام نهاد مردمی  رسالت مسیر حرکتش را به این سمت و سو سوق داده و باهدف سبک بهتر کاروزندگی به مناطق مختلف کشور ورود کرده و مشاغلی از جنس خرد وخانگی را رقم زده است.
می خواهیم به دیار قنات، قنوت و قناعت برویم. به استان یزد، شهرستان تفت و از بخش نیر و دهستان زردین که بگذریم سری به چاهوک بزنیم. اما این بار نه برای آیین اسفندانه نوروزش که برای یک دلی مردمش. روستایی نه چندان کوچک اما با مردمانی دل بزرگ. از یزد و یزدی سخن بگویی و از جاذبه های تاریخی و گردشگری این دیار کهن و کویری نگفتن بسی سخت است اما شیرینی لهجه راوی این بار را بر ما می بخشاید وچشم و گوش می شویم برای دیدن وشنیدن اتفاقات شیرینی که کانون همیاری اجتماعی حضرت سیدالشهدا روستای چاهوک به ارمغان آورده است. شجاعی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی تفت برایمان از زنجیره ارزش و همیاری اجتماعی که در این کانون شکل گرفته است، می گوید. او بعد از توصیف چاهوک و منش و مرام روستاییش از نحوه ی شکل گیری کانون همیاری اجتماعی حضرت سیدالشهدا و دغدغه های راهبر این کانون سخن می گوید. شجاعی، (فتوحی)راهبر این کانون همیاری اجتماعی را فعال اجتماعی ای می داند که با شناسایی ظرفیت های منطقه نقش بسزایی در شکل گیری هسته های کار وزندگی و اشتغال افراد داشته است. شجاعی با همان لهجه شیرین یزدی، فتوحی و نقشش در کانون همیاری اجتماعی حضرت سیدالشهدا را اینگونه روایت می کند.
کانون که شکل گرفت فتوحی با تمان توانش برای جذب حامیان اعتباری و شناسایی ظرفیت های منطقه در زمینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال تلاش کرد و هسته های کار و زندگی متعددی در دل کانون همیاری اجتماعی و در چاهوک مشغول شدند. چاهوکی ها همیاری اجتماعی را کلید زدند و با همت سه جوان، سه هسته کارو زندگی دام سبک  شکل گرفت و شروع به خریداری و اصلاح نژاد دام ها کردند. دام های اصلاح نژاد شیر بیشتری نسبت به نوع معمولی خود داشتند و فتوحی شغل یک جوان دیگر را به همین تولید شیر گره زد. یکی از جوانان جویای کار، بیکاری خود را با راهبر کانون همیاری اجتماعی حضرت سیدالشهدا در میان می گذارد، ایده پرورش جوجه مرغ تخم گذار مطرح می شود و در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت تسهیلاتی به این جوان پرداخت می شود. 1400جوجه مرغ تخم گذار خریداری و شروع به پرورش آنها کرد. کم کم جوجه ها، مرغ شدند اما قسمت زیبای کار این بود که با پیشنهاد فتوحی این جوان چاهوکی قسمتی از مرغ ها را به اهالی روستا فروخت که هم درآمدی برای این جوان باشد و هم روستاییان با پرورش این مرغ ها بتوانند درآمد هرچند اندکی از این راه داشته باشند. امروز دیگر تولید این مرغ و تخم مرغ ها فراتر از نیاز چاهوک است وفتوحی به فکر ایجاد شغل برای یک جوان دیگر است. او به یکی از جوانان روستا که کارگر روزمزد بود پیشنهاد داد که قسمتی از خانه اش را به مغازه تبدیل کند تا مازاد شیری که در هسته های کار و زندگی دام تولید می شد و مرغ و تخم های هم که اضاف بر نیاز روستا بود را به فروش بگذارد. با همیاری اجتماعی راهبر و اعضای کانون مغازه شکل گرفت و این جوان چاهوکی هم مشغول به کار شد اما خودش را محدود به فروش شیرو تخم مرغ نکرد، بلکه با همراهی همسرش شیر را فرآوری کرد و محصولاتی دیگر لبنی همچون دوغ، پنیر، کره و ...را تولید و به فروش می رساند. اما این جوان روستایی و همسرش خود را محدود به تولید محصولات لبنی نکردند و دیگر محصولات ارگانیک این روستا را جز اجناس مغازه کردند. موقعیت روستای چاهوک که در مسیر گردشگران و مسافران است و همت این زوج جوان و البته دغدغه های راهبر کانون همیاری اجتماعی حضرت سیدالشهدا، مغازه ای که برای فروش شیر و تخم مرغ دایر شده بود را تبدیل به سوپر مارکتی بزرگ برای چاهوک و غیرچاهوکی ها کرد.
 
شجاعی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی تفت این اتفاقات شیرین را نتیجه همیاری و همدلی مردم چاهوک و راهبر و اعضای کانون می داند و می گوید نه تنها در کانون همیاری اجتماعی حضرت سیدالشهدا که در هرجای همیاری اجتماعی باشد مهربانی و همدلی به ارمغان خواهد آمد.
فاطمه عزیزپوریان