هیئت مدیره جدید کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر انتخاب شد

روز شنبه چهارم تیرماه ١۴٠١ مجمع عمومی سالانه کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر با حضور اکثریت اعضای آن و حضور و نظارت مستقیم مهدی قلعه بازرس خانه تئاتر تشکیل شد.

به گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، روز شنبه چهارم تیرماه ١۴٠١ مجمع عمومی سالانه کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر با حضور اکثریت اعضای آن و حضور و نظارت مستقیم مهدی قلعه بازرس خانه تئاتر تشکیل و پس از انجام مقدمات، ثبت نام حاضران و طی تشریفات قانونی، طبق دستور جلسه مقرر برگزار شد.درابتدا ٣ نفر از اعضای حاضر در مجمع، با تایید جمع در جایگاه هیئت رئیسه مستقر شده که پیام احمدی‌کاشانی به‌عنوان رئیس، امیر لقمانی‌پور به‌عنوان ناظر و ندا کوهی به‌عنوان منشی جلسه انتخاب و با درج اسامی کاندیداها در تابلو، اداره جلسه را بر عهده گرفتند.

محمد بهرامی، زهرا شایانفر، مریم شریعتی، الهه حاجی‌زاده، مریم رودبارانی، مهتا کریمی، امیر پارسائیان‌مهر، پیمان شیخی، علیرضا سعیدی، محمدرضا ایمانیان و محمد وفایی نامزدهای این دوره برای تصدی امور هیئت مدیره کانون مذکور بودند.

گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط محمد وفایی به‌عنوان نماینده قرائت و پس از آن به هر یک از کاندیداها 2 دقیقه زمان داده شد که شرح برنامه‌ها و اهداف خود را مطرح کنند.

بعد از استماع چشم اندازها و نظرات، اخذ آراء آغاز و شمارش و ثبت بصورت علنی صورت پذیرفت.

پس از شمارش آرا و اعلام منتخبان با قرائت بازرس و نظارت هیئت رئیسه، اسامی اعضای هیئت مدیره جدید کانون به ترتیب تعداد رای به این شرح است:

اعضای هیئت مدیره:

١: امیر پارسائیان‌مهر

٢: محمد بهرامی

٣: زهرا شایانفر

۴: علیرضا سعیدی

۵: مریم رودبارانی

۶: الهه حاجی‌زاده

٧: مریم شریعتی

بازرسان: محمد وفایی ، پیمان شیخی

گفتنی است، محمدرضا ایمانیان پس از شمارش آرا، انصراف خود را کتباً به هیئت رئیسه اعلام کرد که به بازرس خانه تئاتر تحویل داده شد.