وزیر نیرو: مشترکانی که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند 5 برابر‌ پاداش می‌گیرند

وزیر نیرو گفت: هر مشترک خانگی که در مصرف آب صرفه جویی کند و مصرف خود را به زیر الگوی تعیین شده برساند به ازای هر متر مکعب صرفه‌جویی، 5 برابر هزینه فروش آب را پاداش صرفه‌جویی می‌گیرد.

به گزارش مهرگان پرس،علی‌اکبر محرابیان در تشریح پاداش مصرف آب اظهار داشت: هر مشترک خانگی که در مصرف آب صرفه جویی کند و مصرف خود را به زیر الگوی تعیین شده برساند به ازای هر متر مکعب صرفه‌جویی 5 برابر هزینه فروش آب را پاداش صرفه‌جویی می‌گیرد.

وزیر نیرو ‌در گفت‌وگو با شبکه خبر تاکید کرد: هر متر مکعب آب 600 تومان قیمت دارد که 5 برابر این عدد معادل 3000 تومان است. که به عنوان پاداش مصرف تعیین شده است.

وی افزود: معنی این پاداشِ مصرف این است که هر مشترک خانگی با اندک صرفه جویی مشمول قبوض برق رایگاه می‌شود و همچنین با صرفه‌جویی بیشتر از صنعت آب بستانکار خواهد شد.

به گزارش فارس الگوی مصرف تعیین شده آب به طور متوسط در سطح کشور 14 متر مکعب است.

فارس